Dzień Aktywizacji Zawodowej dla Uchodźców z Ukrainy

W dniu 27 maja 2022 roku WARS S.A. wzięła udział w Dniu Aktywizacji Zawodowej dla Uchodźców z Ukrainy, zorganizowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Wydarzenie odbyło się w Punkcie Pomocy Humanitarnej (ul. Nowy Świat 15/17, II piętro), prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego. Podczas dnia aktywizacji zawodowej uchodźcy z Ukrainy mogli m. in. zapoznać się z ofertami pracy, porozmawiać z pracodawcami, uzyskać pomoc w pisaniu CV oraz otrzymać informacje na temat legalizacji pobytu w Polsce.  Pracownicy WARS S.A. chętnie opowiadali o możliwości podjęcia pracy, pomagali wypełnić kwestionariusz osobowy przez zainteresowane osoby z Ukrainy.