Odznaka Honorowa “Zasłużony dla Kolejnictwa”
Święto Kolejarza – to wielki dzień dla Naszych Pracowników. 14.11.2022 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie obyła się uroczysta Gala, podczas której uhonorowane zostały osoby zasłużone dla rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Organizatorem była Grupa PKP oraz Związek Pracodawców Kolejowych. To wydarzenie było dla nas wybitnie ważne ponieważ uhonorowani Odznaką Honorową “Zasłużony dla Kolejnictwa” zostali pracownicy WARS S.A.: Pani Marzena Śledziewska, Pan Janusz Chochulski, Pan Artur Bąk, Pan Jerzy Chrościcki.
Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kolejnictwa” – jest to polskie odznaczenie resortowe ustanowione 22.11.2000 i nadawane przez ministra właściwego do spraw transportu, jako zaszczytne honorowe wyróżnienie przyznawane pracownikom kolejnictwa za szczególne osiągnięcia zawodowe oraz innym osobom za zasługi lub osiągnięcia w dziedzinie rozwoju kolejnictwa.
Serdeczne Gratulacje Dla Naszych Pracowników!

Gala z okazji Święta Kolejarza

fot. PKP S.A.