Przetarg na zakup oraz dostawę środków do dezynfekcji, ochrony osobistej i środków higienicznych na rzecz WARS S.A. – CL.002.41.2414.2020.EO

Przetarg na zakup oraz dostawę środków do dezynfekcji, ochrony osobistej i środków higienicznych na rzecz WARS S.A.

Załącznik nr 1 do umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3a SIWZ – Formularz Cenowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz dostaw

Załącznik nr 4 do umowy – WZÓR ZAMÓWIENIA TOWARU

Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 5 do umowy – WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU DOSTAWY OGŁOSZENIE

SIWZ

Załacznik nr 2 do SIWZ – Wykaz lokalizacji Zamawiającego

Załacznik nr 2 do Umowy – Szczegółowa lista lokalizacji dla miejsc dostaw

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia ze zmianami

Pytania i odpowiedzi do Przetargu na zakup oraz dostawę środków do dezynfekcji, ochrony osobistej i środków higienicznych na rzecz WARS S.A.

Załącznik nr 3a SIWZ – Formularz Cenowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty