Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi zapewnienia osób do pracy tymczasowej do WARS S.A. (znak sprawy: CL.002.88.4486.2022.EO)

Wynik postępowania dot. świadczenia usługi zapewnienia osób do pracy tymczasowej do WARS S.A.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr CL.002.88.4486.2022.EO

______________________________________________________________________________________

Dokumenty do przetargu na świadczenie usługi zapewnienia osób do pracy tymczasowej o numerze CL.002.88.4486.2022.EO

18.10.2022 – Pytania i odpowiedzi z dn. 18.10.2022

14.10.2022 – Pytania i odpowiedzi z dn. 14.10.2022

14.10.2022 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – świadczenie usługi zapewnienia osób do pracy tymczasowej ze zm. z dn. 14.10.2022

14.10.2022 – Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych usług ze zm. z dn. 14.10.2022r.

______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie – Świadczenie usługi zapewnienia osób do pracy tymczasowej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – świadczenie usługi zapewnienia osób do pracy tymczasowej

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet 1-11) wraz z zakresem szczegółowym czynności

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet 12) wraz z zakresem szczegółowym czynności

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet 13) wraz z zakresem szczegółowym czynności

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych usług agencja pracy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3.1 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 1 Białystok

Załącznik nr 3.2 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 2 Zakopane

Załącznik nr 3.3 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 3 Gdynia

Załącznik nr 3.4 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 4 Hel

Załącznik nr 3.5 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 5 Kołobrzeg

Załącznik nr 3.6 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 6 Lębork

Załącznik nr 3.7 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 7 Olsztyn

Załącznik nr 3.8 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 8 Poznań

Załącznik nr 3.9 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 9 Szczecin

Załącznik nr 3.10 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 10 Warszawa

Załącznik nr 3.11 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 11 Wrocław

Załącznik nr 3.12 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 12 Warszawa SWB

Załącznik nr 3.13 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 13 Gastronomia

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy