Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę w częściach jednorazowych rękawiczek nitrylowych – CL.002.69.3627.2020.EO

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę w częściach jednorazowych rękawiczek nitrylowych

Informacja o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę rękawiczek nitrylowych CL.002.69.3627.2020.EO

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę rękawiczek nitrylowych

SIWZ- przetarg na dostawę jednorazowych rękawiczek nitrylowych

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ

Załącznik nr 2 SIWZ – lista lokalizacji dostaw rękawiczki

Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 4 SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw rękawiczki

Załącznik nr 5 SIWZ – Formularz ofertowy rękawiczki

Załącznik nr 5a SIWZ – Formularz Cenowy rękawiczki

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 14.09.2020 (przetarg rękawiczki)