Przetarg nieograniczony na zakup oraz dostawę płynu do dezynfekcji powierzchni oraz płynu do dezynfekcji rąk na rzecz WARS S.A. – CL.002.70.3628.2020.EO

Przetarg nieograniczony na zakup oraz dostawę płynu do dezynfekcji powierzchni oraz płynu do dezynfekcji rąk na rzecz WARS S.A.

Informacja o wyborze oferty w przetargu na zakup i dostawę płynów do dezynfekcji CL.002.70.3628.2020.EO

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę płynu do dezynfekcji powierzchni oraz płynu do dezynfekcji rąk

SIWZ- zakup i dostawa płynów do dezynfekcji powierzchni i dezynfekcji rąk

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ płyny

Załącznik nr 2 SIWZ – lista lokalizacji dostaw płyny

Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy płyny

Załącznik nr 4 SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw płyny

Załącznik nr 5 SIWZ – Formularz ofertowy płyny

Załącznik nr 5a SIWZ – Formularz Cenowy płyny

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 14.09.2020 (przetarg płyn do dezynfekcji)

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 16.09.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 18.09.2020

SIWZ- zakup i dostawa płynów do dezynfekcji powierzchni i dezynfekcji rąk ze zm. 18.09.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ płyny ze zm. 18.09.2020

 

Przetarg nieograniczony na zakup oraz dostawę płynu do dezynfekcji powierzchni oraz płynu do dezynfekcji rąk na rzecz WARS S.A.

Informacja o wyborze oferty w przetargu na zakup i dostawę płynów do dezynfekcji CL.002.70.3628.2020.EO

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę płynu do dezynfekcji powierzchni oraz płynu do dezynfekcji rąk

SIWZ- zakup i dostawa płynów do dezynfekcji powierzchni i dezynfekcji rąk

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ płyny

Załącznik nr 2 SIWZ – lista lokalizacji dostaw płyny

Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy płyny

Załącznik nr 4 SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw płyny

Załącznik nr 5 SIWZ – Formularz ofertowy płyny

Załącznik nr 5a SIWZ – Formularz Cenowy płyny

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 14.09.2020 (przetarg płyn do dezynfekcji)

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 16.09.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców – 18.09.2020

SIWZ- zakup i dostawa płynów do dezynfekcji powierzchni i dezynfekcji rąk ze zm. 18.09.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ płyny ze zm. 18.09.2020