Przetarg nieograniczony na zakup oraz dostawę środków chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu do sprzątania na rzecz WARS S.A. – CL.002.90.4564.2020.EO

Przetarg nieograniczony na zakup oraz dostawę środków chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu do sprzątania na rzecz WARS S.A.

04.12.2020r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zmiana z dn. 04.12.2020r. SIWZ-zakup oraz dostawa środków chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu…

zmiana z dn. 04.12.2020r. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

zmiana z dn. 04.12.2020r. Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy

03.12.2020 Odpowiedzi na pytania Wykonawców

03.12.2020 SIWZ- zakup oraz dostawa środków chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu do sprzątania WARS S.A.

03.12.2020 Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

03.12.2020 Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy

01.12.2020 Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy

Regulamin Udzielania Zamówień na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane w WARS S.A.

01.12.2020 Odpowiedzi na pytania Wykonawców

01.12.2020 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedzi na pytania wykonawców wraz z załącznikami.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 27.11.2020

SIWZ-zakup oraz dostawa środków chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu do sprzątania WARS SA 27.11.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 27.11.2020

Załącznik nr 2 SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy 27.11.2020

Załącznik nr 3 SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy dla Pakietów od nr 1 do 7 27.11.2020

Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy dla Pakietu nr 8 i 9

 

 

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ- zakup oraz dostawa środków chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu do sprzątania na rzecz WARS S.A.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Projektu umowy (załącznika nr 4 do SIWZ) – lista lokalizacji dostaw

Załącznik nr 2 do Projektu umowy (załącznika nr 5 do SIWZ) – Wykaz lokalizacji

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4 do Projektów umów (załączników nr 4 i 5 do SIWZ) – Wzór zamówienia

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy dla Pakietów od nr 1 do 7

Załącznik nr 5 do Projektów umów (załączników nr 4 i 5 do SIWZ) – Wzór protokołu odbioru dostawy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy dla Pakietu nr 8 i 9

Wyniki przetargu nr CL.002.90.4564.2020.EO

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej CL.002.90.4564.2020.EO