Przetarg nieograniczony na zakup oraz dostawę środków chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu do sprzątania na rzecz WARS S.A. – CL.002.105.5502.2020.EO

Przetarg nieograniczony na zakup oraz dostawę środków chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu do sprzątania na rzecz WARS S.A. – CL.002.105.5502.2020.EO

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ- zakup oraz dostawa środków chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu do sprzątania na rzecz WARS S.A.

Zalacznik nr 4 do umowy -wzór zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do umowy – lista lokalizacji dostaw

Załącznik nr 2 SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy dla Pakietów nr 1 i 2

Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy dla Pakietu nr 3 i 4

Załącznik nr 5 do umowy – Protokół odbioru

30.12.2020r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zmiana z dn. 30.12.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 05.01.2021r.

mediclean_420_sprawozdanie_z_badan-1

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 08.01.2021r.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zmiana z dn. 08.01.2021

Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy zmiana z dnia 08.01.2021

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 08.01.2021r. (cz. 2)

SIWZ- zakup oraz dostawa środków chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu… zmiana z dn. 08.01.2021

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia zmiana z dn. 08.01.2021 (zmiana druga)

Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy zmiana z dnia 08.01.2021 (zmiana druga)

Wyniki przetargu nieograniczonego CL.002.105.5502.2020.EO