Przetarg nieograniczony na zakup oraz dostawę środków chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu do sprzątania na rzecz WARS S.A. – CL.002.111.4470.2021.KRS

Przetarg nieograniczony na zakup oraz dostawę środków chemicznych, higienicznych i drobnego sprzętu do sprzątania na rzecz WARS S.A. – CL.002.111.4470.2021.KRS

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ_OPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ_Wykaz dostaw

Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy dla pakietu nr 13

SIWZ – zmiana z 02.11.2021

Informacja o zmianie treści SIWZ z 02.11.2021

Ogłoszenie o przetargu_02.11.2021

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy 03.11.2021

Odpowiedzi na pytania 03.11.2021

Odpowiedzi na pytania 05.11.2021

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 16 Pakietów

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 10.11.2021

SIWZ- zakup oraz dostawa środków chemicznych higienicznych i drobnego sprzętu do sprzątania_zmiana z 10.11.2021 r.

10.11.2021 – Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy z dnia 15.11.2021 r.

Informacja dot. zmiany SIWZ z dnia 15.11.2021 r.

SIWZ- zakup oraz dostawa środków chemicznych higienicznych i drobnego sprzętu do sprzątania_zmiana z 15.11.2021 r.