Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę w częściach jednorazowych rękawiczek nitrylowych – CL.002.88.4764.2020.EO

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę w częściach jednorazowych rękawiczek nitrylowych

Pytanie i odpowiedź – przetarg na rękawiczki nitrylowe jednorazowe 05.11.2020

Pytanie i odpowiedź – przetarg na rękawiczki nitrylowe jednorazowe 04.11.2020

Ogłoszenie o przetargu na zakup i dostawę rękawiczek nitrylowych na rzecz WARS S.A.

SIWZ – zakup i dostawa w częściach jednorazowych rękawiczek nitrylowych na rzecz WARS S.A.

Załącznik nr 2 do SIWZ – lista lokalizacji dostaw rękawiczek nitrylowych

Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw rękawiczki nitrylowe

Załącznik nr 3 do SIWZ_formularz ofertowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz ofertowy rękawiczki nitrylowe

Załącznik nr 5a SIWZ – Formularz cenowy rękawiczki