Przetarg nieograniczony na zakup środków do utrzymania w czystości taboru kolejowego – CL.002.127.6460.2019.MK

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym

 

Ogłoszenie – Przetarg nieograniczony na zakup środków do utrzymania w czystości taboru kolejowego

SIWZ – zakup środków do utrzymania w czystości taboru kolejowego

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z szacowanymi ilościami środków czystości

Załącznik nr 2 do SIWZ (Załacznik nr 3 do umowy) – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do umowy – Szczegółowa lista lokalizacji dla miejsc dostaw

Załącznik nr 2a do SIWZ (Załącznik nr 6 do umowy) – Formularz cenowy

Załącznik nr 2a do SIWZ (Załącznik nr 6 do umowy) – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4 do umowy – Wzór zamówienia

Załącznik nr 5 do umowy – Wzór protokołu odbioru dostawy

02.01.2020 Informacja o zmianie treści Ogłoszenia

10.01.2020 r. Odpowiedzi na pytania

10.01.2020 r. Załacznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy

10.01.2020 r. Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

10.01.2020 r. Załącznik nr 2a do SIWZ (Załącznik nr 6 do umowy) – Formularz cenowy

10.01.2020 r. Załącznik nr 2a do SIWZ (Załącznik nr 6 do umowy) – Formularz cenowy