Wspólnie ze Światową Organizacją Charytatywną World Central Kitchen pomagamy obywatelom Ukrainy.

Nasza Spółka WARS S.A., od początku napaści na Ukrainę, czynnie oraz systematycznie pomaga uchodźcom wojennym poprzez współpracę ze Światową Organizacją Charytatywną – World Central Kitchen.

Pracownicy Wars-u również wytrwale kontynuują wolontariat.

Personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, wydaje ciepłe posiłki – przygotowane m.in. przez naszą Spółkę – za co osobiście podziękował Pan Jose Andres – założyciel pozarządowej Organizacji World Central Kitchen, zajmującej się pomocą humanitarną oraz Pani Samantha Power – była Ambasador Stanów Zjednoczonych u boku Baraka Obamy, a obecnie – Szefowa Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego.