Postępowanie w trybie negocjacji na zakup kalendarzy na potrzeby WARS S.A. (znak sprawy: CL.002.92.4551.2022.EO)

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu - zakup kalendarzy na potrzeby WARS S.A.Załącznik nr 1 do Ogłoszenia (Zaproszenia) - Opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 2 do Ogłoszenia (Zaproszenia) - Wykaz zrealizowanych dostaw kalendarzyZałącznik nr 3 do Ogłoszenia (Zaproszenia) - Formularz cenowyZałącznik nr 3.1 do Ogłoszenia (Zaproszenia) - Formularz z parametrami technicznymiZałącznik nr 4 do Ogłoszenia (Zaproszenia) - Formularz OfertowyZałącznik nr 5 do Ogłoszenia…

Czytaj dalejPostępowanie w trybie negocjacji na zakup kalendarzy na potrzeby WARS S.A. (znak sprawy: CL.002.92.4551.2022.EO)

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi zapewnienia osób do pracy tymczasowej do WARS S.A. (znak sprawy: CL.002.88.4486.2022.EO)

Wynik postępowania dot. świadczenia usługi zapewnienia osób do pracy tymczasowej do WARS S.A.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr CL.002.88.4486.2022.EO______________________________________________________________________________________Dokumenty do przetargu na świadczenie usługi zapewnienia osób do pracy tymczasowej o numerze CL.002.88.4486.2022.EO18.10.2022 - Pytania i odpowiedzi z dn. 18.10.202214.10.2022 - Pytania i odpowiedzi z dn. 14.10.202214.10.2022 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - świadczenie usługi zapewnienia osób do…

Czytaj dalejPrzetarg nieograniczony na świadczenie usługi zapewnienia osób do pracy tymczasowej do WARS S.A. (znak sprawy: CL.002.88.4486.2022.EO)

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania