Oferta realizowana w PKP INTERCITY 

logo

Polityka prywatności i klauzule

POLITYKA PRYWATNOŚCI DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ

1. Zawartość polityki prywatności administratora
Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników strony internetowej www.wars.pl (dalej: „Strona”). Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskanych przez Stronę.

2. Administrator danych
Administratorem danych użytkowników Strony jest WARS S.A. z siedzibą przy ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000029621, posiadającą NIP: 5250000222, Regon: 000127479, BDO: 000085097, (dalej: „Administrator”). Z Administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem e-mail: wars@wars.pl, telefonicznie pod numerem 022 610 48 94 lub pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych – jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: iodo@wars.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa.

3. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych
W celu realizacji usługi Strony administrator przetwarza informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach.
Dane te przetwarzamy w celu:
a) realizacji usługi Strony (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie plików cookies, wyrażonej przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane te przetwarzamy do chwili zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Strony.
4. Odbiorcy danych użytkowników
Administrator ujawnia dane osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora
5. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
a) dostępu do treści danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e) przenoszenia danych osobowych – prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, w którym dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WARS S.A.
g) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Aby skorzystać z ww. praw należy skontaktować się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na podane powyżej dane kontaktowe.

7. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
b) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
c) telefonicznie: (22) 531 03 00.

8. Pliki cookies
Strona www.wars.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) m.in. po to, aby dostosować Stronę do potrzeb Użytkownika oraz w celach statystycznych. Cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości Użytkowników ani nie wpływają na działanie urządzenia końcowego.
Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe. Pliki cookies na komputerach użytkowników są przechowywane w celu lepszego dopasowania Strony do potrzeb użytkowników (np. zapamiętanie ostatnio używanych połączeń w celu przygotowania odpowiednich podpowiedzi).

KLAUZULE INFORMACYJNE