You are currently viewing III Kongres Rozwoju Kolei Przyszłość i Perspektywy – WARS partnerem wydarzenia

III Kongres Rozwoju Kolei Przyszłość i Perspektywy – WARS partnerem wydarzenia

Kongres Rozwoju Kolei to jedno z najważniejszych wydarzeń krajowego sektora kolejowego i pole do dialogu pomiędzy przedstawicielami świata polityki, biznesu, samorządu i nauki. Organizowany jest cyklicznie, począwszy od 2019 roku, z przerwą związaną z pandemią SARS COV-2. Wydarzenie stało się istotną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z rozwojem transportu kolejowego w Polsce i na świecie.

Pierwsza i druga edycja Kongresu Rozwoju Kolei zostały zauważone i docenione nie tylko przez przedstawicieli branży kolejowej, a relacje z obu wydarzeń były obecne niemal we wszystkich wiodących i branżowych środkach masowego przekazu. W poprzednich edycjach Kongresu uczestniczyły najważniejsze osoby w Państwie, z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim na czele, eksperci branży kolejowej, szefowie kolejowych spółek, przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej, instytucji naukowych, przedsiębiorcy z branży kolejowej oraz innych sektorów gospodarki.

Tegoroczna edycja kongresu będzie wyjątkowa w świetle zmian, jakie wywołał konflikt zbrojny w Ukrainie. Wydarzenie będzie miejscem spotkań i dyskusji poświęconych przyszłości transportu kolejowego oraz jego pozycji w narodowej i światowej gospodarce. Motywem przewodnim III edycji Kongresu Rozwoju Kolei będzie konsolidacja rynku kolejowego. Ponadto dużo miejsca zostanie poświęcone szeroko zakrojonym programom inwestycyjnym, cyfryzacji, proekologicznym rozwiązaniom oraz działalności kolei na arenie międzynarodowej, m.in. w ramach obszaru Trójmorza. Dyskusja będzie prowadzona w ramach 3 bloków tematycznych – InwestycjePonad granicamiKolej w systemie transportowym – w każdym po 3 panele merytoryczne.