You are currently viewing Krwiodawstwo w Wars S.A.

Krwiodawstwo w Wars S.A.

Szanowni Państwo,

Komunikujemy, iż akcja poboru krwi w dniu 23.06.2023r. na terenie siedziby Wars S.A. przy ul. Chłopickiego 53 w Warszawie miała miejsce akcja honorowego oddawania krwi.

Z licznej grupy chętnych osób, po przeprowadzonym wywiadzie medycznym i wstępnych badaniach kwalifikacyjnych dokonano  „Honorowego oddania krwi” ( zakwalifikowało się 17 osób = dawców ).

Mobilną akcję poboru krwi  będziemy nadal kontynuować we współpracy z Kołem Krwiodawców PGE Energetyka Kolejowa
oraz z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ (WCKiK) Warszawa.

Serdecznie Państwa zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłej akcji „Honorowego oddania krwi” oraz dziękujemy
za zainteresowanie, zaangażowanie, za chęć współpracy i uczestnictwo w tym jakże szlachetnym przedsięwzięciu.